Follow
Justyna Kozlowska
Title
Cited by
Cited by
Year
Foresight for career development
A Kononiuka, A Pająkb, AE Gudanowskaa, A Magruka, J Kozłowskaa, ...
Форсайт 14 (2 (eng)), 88-104, 2020
252020
ACCEPTANCE OF E-LEARNING AT UNIVERSITY LEVEL DURING THE COVID-19 PANDEMIC SITUATION-TEACHERS’AND STUDENTS’PERSPECTIVE
J Ejdys, J Kozłowska
Polish Journal of Management Studies 23 (2), 106-129, 2021
182021
Methods of multi-criteria analysis in technology selection and technology assessment: a systematic literature review
J Kozłowska
Engineering Management in Production and Services 14 (2), 116-137, 2022
132022
Servitization of manufacturing: survey in the Polish machinery sector
J Kozłowska
Engineering Management in Production and Services 12 (1), 20-33, 2020
122020
Services in machinery manufacturing sector in Poland
J Kozłowska
Procedia Engineering 182, 350-358, 2017
112017
Форсайт для карьерного развития
А Кононюк, А Паяк, АЭ Гудановска, А Магрук, Э Роллник-Садовска, ...
Форсайт 14 (2), 88-104, 2020
102020
Product-Service Systems in a manufacturing company strategy-a review paper
J Kozłowska
Ekonomia i Zarządzanie 7 (2), 48-56, 2015
102015
Zastosowanie metody DEA w analizie efektywności działania przedsiębiorstw usługowych
J Kozłowska
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2014
102014
A methodology of strategic analysis for servitization of the manufacturing company
J Kozłowska
planning 11, 13, 2021
92021
What influences the servitization process the most? A perspective of polish machinery manufacturers
J Kozlowska
Sustainability 12 (12), 5056, 2020
72020
The ConCepT of produCTs and serviCes inTegraTion–analysis of sCienTifiC publiCaTions
J Kozłowska
Business, Management and Education 14 (1), 89-102, 2016
72016
Kształcenie zdalne na Politechnice Białostockiej w ocenie studentów–zastosowanie narzędzi segmentacji rynku do analizy danych ankietowych
P Olszyńska, J Kozłowska, Ł Dragun
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021
62021
Technical efficiency of Polish companies operating in the couriers and messengers sector-the application of data envelopment analysis method
J Kozłowska
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (2), 339-348, 2014
42014
Investment Risk and Energy Security Assessment of European Union Countries Using Multicriteria Analysis
IAN Justyna Kozłowska, Marco Antônio Benvenga
Energies 16, 1-28, 2023
3*2023
Projektowanie kariery zawodowej-perspektywa badań foresightowych
A Kononiuk, A Pająk, A Gudanowska, J Kozłowska, A Magruk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
32020
Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego
E Glińska, A Gudanowska, M Jarocka, A Kononiuk, E Rollnik-Sadowska, ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2017
32017
THE ASSESSMENT OF TECHNICAL EFFICIENCY IN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES1
E Cichowicz, E Rollnik-Sadowska, J Kozłowska
MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA 3 (62), 112-132, 2018
22018
Servitization of Manufacturing Companies-a Proposition of Factors for STEEPVL Analysis
J Kozlowska
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 619-628, 2017
22017
Sharing economy oraz foodsharing w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych
M Sienicka, J Kozłowska
Akademia Zarządzania 6 (1), 2022
12022
Customer churn prediction with popular machine learning algorithms
A Çalış, J Kozłowska
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20