Follow
Maciej Szymczak
Title
Cited by
Cited by
Year
Logistyka miejska
M Szymczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2008
1542008
Logistyka miejska
M Szymczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2008
1542008
Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw
E Gołembska, M Szymczak
Wydaw. Naukowe PWN, 1997
631997
Ewolucja łańcuchów dostaw
M Szymczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015
442015
Key factors for information integration in the supply chain–measurement, technology and information characteristics
M Szymczak, U Ryciuk, D Leończuk, W Piotrowicz, K Witkowski, ...
Journal of Business Economics and Management 19 (5), 759-776, 2018
402018
Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw.
M Szymczak
Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004
282004
Innovation, knowledge and information management in supply chains
M Szuster, M Szymczak
EcONOmicS AND MANAGEmENt 8 (1), 2016
262016
Lean and agile metrics. Literature review and framework for measuring leagile supply chain
WD Piotrowicz, U Ryciuk, M Szymczak
International Journal of Productivity and Performance Management 72 (6 …, 2023
252023
Managing Towards Supply Chain Maturity: Business Process Outsourcing and Offshoring
M Szymczak
Palgrave Macmillan, 2013
222013
Decyzje logistyczne z Excelem
M Szymczak
Difin, Warszawa, 2011
222011
Measuring Performance of Adaptive Supply Chains
D Leończuk, U Ryciuk, M Szymczak, J Nazarko
SMART Supply Network, 89-110, 2019
162019
Using smartphones in supply chains
M Szymczak
Management 17 (2), 218-231, 2013
162013
Information in the City Traffic Management System. The Analysis of the Use of Information Sources and the Assessment in Terms of Their Usefulness for City Routes Users
M Szymczak, K Sienkiewicz-Małyjurek
LogForum 7 (2), 27-50, 2011
16*2011
Logistyka miejska, wyd
M Szymczak
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 11-20, 2008
152008
O istocie i funkcjach logistyki miejskiej,[w:] Współczesne kierunki rozwoju logistyki red. nauk
M Szymczak
E. Gołembska, PWE Warszawa, 2006
152006
W oczekiwaniu na autonomiczne samochody. Czy spełnią oczekiwania kierowców i jak wpłyną na miasta?
M Szymczak
Transport Miejski i Regionalny, 4--9, 2013
142013
Digital Smart Logistics. Managing Supply Chain 4.0: Concepts, Components and Strategic Perspective
M Szymczak
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 71, 2019
112019
Kompendium wiedzy o logistyce
M Ciesielski, E Gołembska, H Mokrzyszczak, M Sławińska, M Szymczak
Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
111999
Rola bezzałogowych statków powietrznych w funkcjonowaniu zwinnych łańcuchów dostaw
H Igliński, M Szymczak
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (6), 139-164, 2015
102015
Modele zarządzania informacją w łańcuchu dostaw
M Szymczak
Organizacja i Kierowanie, 25, 2013
102013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20