Follow
Jaromar Łukowicz
Jaromar Łukowicz
STRUKTURA Planowanie Przestrzenne, GIS
Verified email at struktura.eu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
An intelligent Geoportal for spatial planning
A Iwanaik, I Kaczmarek, T Kubik, J Lukowicz, W Paluszynski, D Kourie, ...
25th International Cartographic Conference (ICC 2011). Paris, France, 3-8 …, 2011
132011
Little Steps Towards Big Goals. Using Linked Data to Develop Next Generation Spatial Data Infrastructures (aka SDI 3.0)
F Harvey, J Jones, S Scheider, A Iwaniak, I Kaczmarek, J Łukowicz, ...
112014
Enriching and improving the quality of linked data with GIS
A Iwaniak, I Kaczmarek, M Strzelecki, J Lukowicz, P Jankowski
Open Geosciences 8 (1), 323-336, 2016
92016
New Spatial Planning Data Access Methods Through The Implementation Of The Inspire Directive
I Kaczmarek, A Iwaniak, J Łukowicz
Real Estate Management and Valuation 22 (1), 9-21, 2014
82014
Ontology Driven Analysis of Spatio-temporal Phenomena, Aimed At Spatial Planning And Environmental Forecasting
A Iwaniak, J Łukowicz, M Strzelecki, I Kaczmarek
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2013
62013
Procesy i metody rewitalizacji: projektowanie systemu przestrzeni publicznej z wykorzystaniem wzorców projektowych Christophera Alexandra
J Łukowicz
62013
Semantic Metadata for Heterogeneous Spatial Planning Documents
A Iwaniak, I Kaczmarek, J Łukowicz, M Strzelecki, S Coetzee, ...
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2016
42016
Semantic metadata in SDI for decision support systems in spatial planning
J Łukowicz, I Kaczmarek, A Iwaniak
Global Geospatial Conference 2012, Spatially Enabling Government, Industry …, 2012
42012
Supporting spatial data harmonization process with the use of ontologies and Semantic Web technologies
M Strzelecki, A Iwaniak, J Łukowicz, I Kaczmarek
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2013
32013
The use of ontologies in the spatial planning domain
I Kaczmarek, J Lukowicz, AK Cooper, A Iwaniak, T Kubik, W Paluszynski
32011
Publikowanie danych przestrzennych jako Linked Open Data. Publication Of Spatial Data As Linked Open Data.
A Iwaniak, I Kaczmarek, M Strzelecki, J Łukowicz
Roczniki Geomatyki 12 (Tom XII. Zeszyt 1(63). 2014), 67-79, 2014
22014
Modelowanie dynamiki zjawisk w planowaniu przestrzennym z wykorzystaniem ontologii formalnych. Modeling Of Dynamic Phenomena In Spatial Planning With The Use Of Formal Ontology.
J Łukowicz, A Iwaniak, M Strzelecki, I Kaczmarek
Roczniki Geomatyki 12 (Tom XII. Zeszyt 1(63) 2014), 81-91, 2014
22014
Zastosowanie zbiorów danych RDF do modelowania czasoprzestrzennego w geoinformatyce
J Łukowicz, A Iwaniak
Roczniki Geomatyki 13 (1 (67)), 21--34, 2015
12015
Wykorzystanie wzorców projektowych Christophera Alexandra na przykładzie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic: Śródmieście-Centrum, Lasowice …
J Łukowicz
12013
Aspekty Implementacji inteligentnej infrastruktury informacji przestrzennej
A Iwaniak, J Łukowicz, M Strzelecki, I Kaczmarek
Roczniki Geomatyki 10, 2012
12012
From Snapshots to Processes Description – Spatiotemporal Modelling using RDF Datasets and Formal Ontologies
J Łukowicz, A Iwaniak
The 18th AGILE International Conference on Geographic Information Science., 2015
2015
Jakość przestrzeni a kultura i styl życia. Związek między ładem przestrzennym a zdrowiem
J Łukowicz
Smart Metropolia. Gdańsk 23-24 października 2014 roku, 2014
2014
Discovering Spatio-temporal Nature of Phenomena from Linked Open Data Generated from SDI Spatial Resources, Using Formal Ontologies
J Łukowicz, A Iwaniak
Workshop on Linked Open Data: Activities, Ideas, Practices @ GIForum 2014, 2014
2014
Identification of events and processes in Linked Open Data generated from SDI resources
J Łukowicz, A Iwaniak
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław, Lądek-Zdrój, 15-17.05.2014, 2014
2014
Ontology Driven Analysis of Spatio-temporal Phenomena, Aimed at Spatial Planning and Environmental Forecasting
J Łukowicz, A Iwaniak, M Strzelecki, I Kaczmarek
Commission II, WG II/1 ISPRS 2013-SSG Conference. Antalya, November 11 - 17 …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20