Follow
Norbert Brzostowski
Norbert Brzostowski
Główny analityk, Idenea Consulting
Verified email at idenea.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
212013
Oriented crystallization of crosslinked cis‐1,4‐polybutadiene rubber
K Saijo, YP Zhu, T Hashimoto, A Wasiak, N Brzostowski
Journal of applied polymer science 105 (1), 137-157, 2007
172007
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
132013
Scenariusze rozwoju małych miast
N Brzostowski, K Dębkowska, K Dmochowska-Dudek, EI Glińska, ...
Polski Instytut Ekonomiczny, 2019
42019
Analiza zapotrzebowania, potencjału i wykorzystania surowców w regionie
ESP N. Brzostowski, K. Poskrobko, T. Poskrobko
STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE, 2014
2014
Synteza rezultatów NPF w zakresie pól, scenariuszy oraz analizy SWOT
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Kononiuk, A Olszewska, U Glińska, ...
Politechnika Białostocka, 2013
2013
ISSN 0867-096X
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Testing of isokinetic crystallisation hypothesis basing on synchrotron scattering study of non-isothermal crystallisation of a polymer.
A Wasiak, N Brzostowski
Real time SAXS and WAXS studies on non-isothermal crystallisation of Multiblock Ether-Ester Copolymers (Elitel)
A Wasiak, N Brzostowski
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9