Follow
Łukasz Nazarko
Title
Cited by
Cited by
Year
Application of enhanced SWOT analysis in the future-oriented public management of technology
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Magruk, Ł Nazarko, A Skorek
Procedia engineering 182, 482-490, 2017
942017
Promoting sustainability through investment in Building Information Modeling (BIM) technologies: A design company perspective
M Reizgevičius, L Ustinovičius, D Cibulskienė, V Kutut, L Nazarko
Sustainability 10 (3), 600, 2018
882018
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, Z Kędzior, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
66*2010
Antecedents of entrepreneurial intention among young people: Model and regional evidence
JA Martínez-González, U Kobylinska, FJ García-Rodríguez, L Nazarko
Sustainability 11 (24), 6993, 2019
642019
Foresight in Higher Education Institutions: Evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Foresight and STI Governance 13 (1), 77-89, 2019
642019
ARIMA models in electrical load forecasting and their robustness to noise
E Chodakowska, J Nazarko, Ł Nazarko
Energies 14 (23), 7952, 2021
56*2021
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 11 (2), 160-168, 2016
532016
Innovative research projects in the field of building lifecycle management
L Ustinovičius, R Rasiulis, L Nazarko, T Vilutienė, M Reizgevicius
Procedia Engineering 122, 166-171, 2015
532015
Future-oriented technology assessment
Ł Nazarko
Procedia Engineering 182, 504-509, 2017
502017
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
502015
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
Ministry of Science and Higher Education, 184, 2012
50*2012
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie 2020: Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, J Ejdys, K Dębkowska, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
48*2011
Technology assessment in construction sector as a strategy towards sustainability
L Nazarko
Procedia Engineering 122, 290-295, 2015
392015
Factor Analysis as a tool supporting STEEPVL approach to the identification of driving forces of technological innovation
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 491-496, 2017
382017
Structural analysis as an instrument for identification of critical drivers of technology development
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 474-481, 2017
382017
Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis
J Nazarko, U Glinska, A Kononiuk, L Nazarko
International Journal of Foresight and Innovation Policy 9 (1), 19-38, 2013
352013
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
32*2013
Inteligentne specjalizacje polskich regionów – przyczynek do ewaluacji
Ł Nazarko
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (8/1), 247-263, 2014
312014
Foresight application for transport sector
J Ejdys, J Nazarko, Ł Nazarko, K Halicka
Clean Mobility and Intelligent Transport Systems, 379-402, 2015
30*2015
Responsible Research and Innovation - A New Paradigm of Technology Management
Ł Nazarko
9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, 2016
252016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20