Follow
Marcin Żemigała
Marcin Żemigała
Associate Professor, Faculty of Management, University of Warsaw
Verified email at mail.wz.uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: budowanie zdrowej, efektywnej organizacji
M Żemigała
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007
312*2007
Tendencies in research on sustainable development in management sciences
M Zemigala
Journal of Cleaner Production 218, 796 - 809, 2019
1072019
Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
M Żemigała
Placet, 2008
792008
Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi
K Klincewicz, M Mijal, M Żemigała
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012
712012
Menedżer nowych czasów: najlepsze metody i narzędzia zarządzania
BR Kuc, M Żemigała
Helion, 2010
57*2010
Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
M Żemigała
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
372013
Społeczna odpowiedzialność biznesu
M Żemigała
222013
Tendencje w badaniach nad normą ISO 14001
M Żemigała
"Problemy Jakości" 4, 2-10, 2018
122018
Technology entrepreneurship–state of the art and future challenges
M Walicka, M Zemigala, W Czemiel-Grzybowska
Eurasian journal of social sciences 3 (4), 10-21, 2015
122015
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY-DIFFERENT COUNTRIES'PERSPECTIVE.
M ŻEMIGAŁA
Human Resources Management & Ergonomics 9 (1), 2015
102015
Życie i praca współczesnego menedżera: aspekty teoretyczno-empiryczne
BR Kuc, M Żemigała
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010
9*2010
Czynniki stresu w zarządzaniu firmą
M Żemigała
Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 10-12, 2007
92007
Environmental management systems–European perspective
M Żemigała
Regional Formation and Development Studies 17 (3), 167-179, 2015
82015
Business and climate change-research tendencies
M Zemigala
Environmental Development 42, 100696, 2022
72022
Niebezpieczeństwa w świecie menedżera
M Żemigała
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 51-60, 2011
72011
Application of social responsibility standards in Poland and the world
M Żemigała
Ekonomia I Prawo. Economics and Law 16 (2), 229-240, 2017
62017
Kontrowersje dotyczące kontroli pracowników
M Żemigała
W: K. Klincewicz (red.), Pracownicy opracodawcach. Społeczna …, 2013
62013
CONTROVERSIES OVER CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.
M Żemigała
Human Resources Management & Ergonomics 6 (1), 2012
62012
System wartości w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa
M Żemigała
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1 (5), 35-46, 2007
62007
Holistyczne podejście do zarządzania wiedzą zadaniem współczesnego menedżera
M Żemigała
Przegląd Organizacji, 17-20, 2007
62007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20