Follow
Wioletta Czemiel - Grzybowska
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji
W Czemiel-Grzybowska
Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2012
162012
Technology entrepreneurship–state of the art and future challenges
M Walicka, M Zemigala, W Czemiel-Grzybowska
Eurasian journal of social sciences 3 (4), 10-21, 2015
122015
Barriers to financing small and medium business enterprises in Poland
W Czemiel-Grzybowska
Business and Economic Horizons 9 (4), 44-52, 2013
122013
Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
W Czemiel-Grzybowska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
112013
Zarządzanie przedsiębiorstwem: szanse i zagrożenia otwierania działalności gospodarczej: raport z badań 2011
W Czemiel-Grzybowska
Difin, 2011
92011
Entrepreneurship research in the Poland
W Czemiel-Grzybowska, A Skowronek-Mielczarek
Technological and Economic Development of Economy 23 (3), 504-519, 2017
72017
Ekonomia społeczna a rozwój regionalny
W Czemiel-Grzybowska
W: W. Czemiel-Grzybowska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym …, 2012
7*2012
Rozwój przedsiębiorczości przez innowacje w Polsce Wschodniej
W Czemiel-Grzybowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
72011
Rola innowacji w kształtowaniu funkcji metropolitalnych
W Czemiel-Grzybowska
Zarządzanie innowacjami teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Finansów i …, 2006
62006
Selected barriers management of commercialization in the international university research
W Czemiel-Grzybowska, S Brzeziński
Polish journal of management studies 12 (2), 59--68, 2015
52015
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym–raport z badań
W Czemiel-Grzybowskiej
52010
Działalność B+ R, innowacyjność a eksport przedsiębiorstw
W Czemiel-Grzybowska, M Walicka
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 12 (4), 613-626, 2013
42013
Rola pomocy publicznej w procesie konwergencji
W Czemiel-Grzybowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 95-102, 2013
42013
Conceptualization and Mapping of Predictors of Technological Entrepreneurship Growth in a Changing Economic Environment (COVID-19) from the Polish Energy Sector
W Czemiel-Grzybowska
Energies 15 (18), 6543, 2022
32022
Entrepreneurial orientation in family firms–management and intercultural development
W Czemiel-Grzybowska
Journal of Intercultural Management 6 (4.1), 181-190, 2014
32014
Wpływ funduszy przedakcesyjnych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie podlaskim
W Czemiel-Grzybowska
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006
32006
Konceptualne i empiryczne dylematy menadżerów małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w działalność B+R
WCG Stanisław Brzeziński
Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w …, 2015
2*2015
Selected contraints to development of entrepreneurship in Poland
W Czemiel-Grzybowska
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 10 (2), 21-27, 2014
22014
Eastern Poland-Selected Aspects of Regional Development in the Period 2007-2013
W Czemiel-Grzybowska
Printing House of Bialystok University of Technology, 2011
22011
Wsparcie rozwoju eksportu przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007–2013
W Czemiel-Grzybowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 91-98, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20