Barbara Grabowska-Moroz
Barbara Grabowska-Moroz
CEU Democracy Institute
Verified email at ceu.edu
Title
Cited by
Cited by
Year
Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego
B Grabowska-Moroz
Warsaw, 2018
52018
Status zawodowych kuratorów sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości
A Brudnoch, B Grabowska-Moroz
Helsińska Fundacja Praw Człowieka–Analizy i Rekomendacje 3, 1-29, 2016
52016
EU values are law, after all: Enforcing EU values through systemic infringement actions by the European Commission and the member states of the European Union
KL Scheppele, DV Kochenov, B Grabowska-Moroz
Yearbook of European Law 39, 3-121, 2021
42021
Unijna procedura kontroli praworządności–panaceum czy placebo
B Grabowska-Moroz, M Szuleka
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 2016
42016
Unijna dyrektywa o prawie dostępu do obrońcy – zadanie dla ustawodawcy, wyzwanie dla sądów
B Grabowska-Moroz
Przegląd Sądowy, 45-59, 2019
32019
„Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2014 r
B Grabowska-Moroz
C-293/12 i C-594/12 oraz do wyroku TK z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11 …, 2016
22016
Ochrona gromadzonych danych telekomunikacyjnych i zasady ich udostępniania na tle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej. Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2014 r., C-293 …
B Grabowska-Moroz
Europejski Przegląd Sądowy, 31-36, 2016
2*2016
Understanding the Best Practices in the Area of the Rule of Law
B Grabowska-Moroz, D Kochenov, C Closa
RECONNECT Working Paper (Leuven) D. 8.1 (2020), 2020
12020
Data Retention in the European Union
B Grabowska-Moroz
European Constitutional Courts towards Data Retention Laws, 3-17, 2021
2021
EU Rule of Law: The State of Play following the Debates Surrounding the 2019 Commission’s Communication
B Grabowska-Moroz, D Kochenov
Rule of Law vs Majoritarian Democracy (Oxford: Hart Publishing), Forthcoming, 2020
2020
Działalność służb specjalnych w Polsce w świetle zasady praworządności
B Grabowska-Moroz
WOKÓŁ KRYZYSU PRAWORZĄDNOŚCI, DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA. Księga …, 2020
2020
The Role of the Council of Europe in Improving General Principles of Administrative Law in Poland— Remarks on the 25th Anniversary of Accession to the European Convention on …
B Grabowska-Moroz, M Wierzbowski
Good Administration and the Council of Europe. Law, Principles, and …, 2020
2020
EU Values are Law, after All: Enforcing EU Values through Systemic Infringement Actions by the European Commission and the Member States of the European Union
D Kochenov, KL Scheppele
2020
Supporting Wojciech Sadurski in a Warsaw Courtroom
J Morijn, B Grabowska-Moroz
Verfassungsblog: On Matters Constitutional, 2019
2019
Enforcement of EU Values and the Tyranny of National Identity–Polish Examples and Excuses
B Grabowska-Moroz, M Ziółkowski
2019
High Expectations: The CJEU Decision about the Independence of Polish Courts
B Grabowska-Moroz, J Jaraczewski
2019
High Expectations
B Grabowska-Moroz
Verfassungsblog: On Matters Constitutional, 2019
2019
Polskie sądy słusznie kierują pytania do TSUE ws. niezależności sędziowskiej
B Grabowska-Moroz, J Jaraczewski
2019
The Commission’s Rule of Law Blueprint for Action: A Missed Opportunity to Fully Confront Legal Hooliganism
B Grabowska-Moroz, L Pech, J Grogan, D Kochenov
2019
The History of the 48-Hour Lawsuit: Democratic Backsliding, Academic Freedom, and the Legislative Process in Poland
B Grabowska-Moroz, M Ziółkowski, K Łakomiec
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20