Follow
Andrzej Pawluczuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach
A Błaszczuk, J Brdulak, M Guzik, A Pawluczuk
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2004
1592004
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
602010
Investigations of prototype ejection refrigeration system driven by low grade heat
D Butrymowicz, J Gagan, K Śmierciew, M Łukaszuk, A Dudar, ...
E3S Web of Conferences 70, 03002, 2018
472018
Experimental validation of new approach for waste heat recovery from combustion engine for cooling and heating demands from combustion engine for maritime applications
D Butrymowicz, J Gagan, M Łukaszuk, K Śmierciew, A Pawluczuk, ...
Journal of Cleaner Production 290, 125206, 2021
332021
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
212013
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
132013
Variables Shaping the Culture in Organizational Learning Municipalities
A Pawluczuk, U Ryciuk
International Journal of Contemporary Management 14 (2), 51-62, 2015
112015
Dynamic regional economic modeling: a systems approach
ID Wheat, A Pawluczuk
Ekonomia i Zarządzanie 6 (4), 230-241, 2014
112014
Thermodynamic analysis of two-phase injector for various working fluids
K Śmierciew, A Pawluczuk, J Gagan, D Butrymowicz
Applied Thermal Engineering 157, 113713, 2019
82019
Investigations of heat and momentum transfer in two-phase injector operating with isobutane
K Śmierciew, D Butrymowicz, T Przybyliński, A Pawluczuk
Applied Thermal Engineering 127, 1495-1505, 2017
72017
Strony internetowe urzędów gmin jako element wsparcia e-administracji w gminie
A Pawluczuk, P Drożdżewicz, E Grudzińska, K Hołubowicz
Samorząd Terytorialny, 36-47, 2014
72014
Istota zarządzania wiedzą,[w:] A
A Pawluczuk
Błaszczuk, JJ Brdulak, M. Guzik, A.(red.), Zarządzanie wiedzą w polskich …, 2004
72004
Leading and developing virtual teams: practical lessons learned from university students
J Samul, M Zaharie, A Pawluczuk, A Petre
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
62020
„Administracja publiczna jako organizacja ucząca się”, w: A. Osiński (red.)
A Pawluczuk
Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, 2008
52008
Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową
K Piecha, G Szczodrowski
Instytut Wiedzy, 2002
42002
Investigations of heat and momentum transfer in two-phase injector operating with isobutane
K Smierciew, D Butrymowicz, T Przybylinski, A Pawluczuk
Applied Thermal Engineering 127, 1495-1505, 2017
32017
Media tools in university education in the perspective of Norwegian and Polish experience
A Pawluczuk, K Racis, M Olchowik
Scientific Publications/University of Economics in Katowice, 121-131, 2015
32015
Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach
A Pawluczuk, A Błaszczuk, J Brdulak, M Guzik
Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 11-36, 2003
32003
E-government wkracza do samorządu
A Pawluczuk, M Wasiuk
Studia Regionalne i Lokalne, 119-128, 2004
22004
Knowledge Management in Public Organizations-Status and Perspective of Development
K Raczkowski, A Pawluczuk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (6, cz. 3 Zarządzanie publiczne), 31-43, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20