QUANG VAN NGUYEN
TitleCited byYear
Seismic vulnerability assessment of rectangular cut-and-cover subway tunnels
DD Nguyen, D Park, S Shamsher, VQ Nguyen, TH Lee
Tunnelling and Underground Space Technology 86, 247-261, 2019
52019
Seismic damage analysis of box metro tunnels accounting for aspect ratio and shear failure
DD Nguyen, TH Lee, VQ Nguyen, D Park
Applied Sciences 9 (16), 3207, 2019
52019
Multi-platform soil-structure interaction simulation of Daikai subway tunnel during the 1995 Kobe earthquake
MA Sayed, OS Kwon, D Park, Q Van Nguyen
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 125, 105643, 2019
32019
Effect of flexibility ratio on seismic response of cut-and-cover box tunnel
S Sadiq, Q Van Nguyen, H Jung, D Park
Advances in Civil Engineering 2019, 2019
12019
Numerical simulation of damage evolution of Daikai station during the 1995 Kobe earthquake
VQ Nguyen, ZA Nizamani, D Park, OS Kwon
Engineering Structures 206, 110180, 2020
2020
Dynamic Earth Pressure of Buried Structures
D Park, S Sadiq, Q Nguyen
Earthquake Enginnering Society of Korea, 2019, 2019
2019
Seismic Performance Evaluation of Cut-and-Cover Tunnel Using Non-linear analysis
VQ Nguyen, D Park
Korean Geosynthetics Society Spring 2019 (KGS2019), 2019
2019
Estimation of Seismically-Induced Crest Settlement of Earth Core Rockfill Dams
KC Park, VQ Nguyen, JH Kim, D Park, BH Choi
Applied Sciences 9 (20), 4343, 2019
2019
Seismic Fragility Evaluation of Cut-and-cover Tunnel
D Park, DD Nguyen, TH Lee, VQ Nguyen
Journal of the Korean Geotechnical Society 34 (11), 71-80, 2018
2018
Seismic Analysis Considering High-Rise Tower-Underground Structure Interaction
D Park, S Shamsher, QV Nguyen
Korean Earthquake Engineering Society (EESK 2017), 2017
2017
Comparison of Pseudo-Static and Dynamic Analysis Methods for A Cut-and-Cover Tunnel Structure
VQ Nguyen, D Park, DD Nguyen
The 3rd Annual Conference of Vietnamese Young Scientists (ACVYS 2016), Seoul …, 2016
2016
Seismic fragility analysis of a continuous steel box girder bridge
VTP Duan Nguyen, Tae-Hyung Lee, Van-Quang Nguyen
The 3rd Annual Conference of Vietnamese Young Scientists (ACVYS 2016), Seoul …, 2016
2016
Một cách giải bài toán tối ưu kết cấu khung phẳng ngoài giai đoạn đàn hồi
NT Kiên, VX Hùng, NV Quang
Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII Đà Nẵng 6-7 …, 2015
2015
Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu khung BTCT trong trường hợp thiếu số liệu quan sát đo đạc
NT Hưng, HV Chương, PH Thiện, NV Hóa, NV Quang
Đề tài KHCN cấp trường, mă số T2011-53, nghiệm thu 12/2011, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14