Follow
Monika Walicka
Monika Walicka
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Technology entrepreneurship–state of the art and future challenges
M Walicka, M Zemigala, W Czemiel-Grzybowska
Eurasian journal of social sciences 3 (4), 10-21, 2015
122015
Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw
M Walicka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 708, 271-281, 2012
112012
Innovation types at SMEs and external influencing factors
M Walicka
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse 10 (3), 73-81, 2014
62014
Tax risks sources and consequences as a part of intercultural management at family companies
M Walicka
Journal of Intercultural Management 6 (4.1), 191-201, 2014
52014
Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podlaskim w świetle badań,[w:] J
M Walicka
Grzywacz, S. Kowalski (red.), Finanse przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej …, 2009
52009
R&D tax incentives for innovation and managerial decisions
M Walicka, J Prystrom
Financial Internet Quarterly 11 (4), 46-56, 2015
42015
Evaluation of technology-based business proposals by venture capital investors-example of healthcare sector
M Walicka
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 48 (3 …, 2014
42014
Działalność B+ R, innowacyjność a eksport przedsiębiorstw
W Czemiel-Grzybowska, M Walicka
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 12 (4), 613-626, 2013
42013
Finansowanie przedsiębiorstw przez private equity/venture capital w kontekście innowacyjności i rozwoju zaawansowanych technologii
M Wojciuk, M Walicka
Przegląd Organizacji, 34-40, 2014
12014
konsekWencje przystąpienia polski do strefy euro W percepcji przedsiębiorcóW
M Walicka
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 12 (4), 589-600, 2013
12013
R&D activity, innovativeness and enterprise exporting
W Czemiel-Grzybowska, M Walicka
Ekonomia i Prawo 12 (4), 613-626, 2013
12013
Podatkowe uwarunkowania konkurencyjności małych przedsiębiorstw
M Walicka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 590-599, 2012
12012
Otoczenie podatkowe a funkcjonowanie małych przedsiębiorstw
M Wojciuk, M Walicka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego–Finanse, Rynki Finansowe i …, 2011
12011
Mapping Strategies of Net Working Capital in the Energy Sector in Poland–Transformation Perspective
M Walicka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 68 (2), 51-61, 2024
2024
Mapowanie strategii kapitału obrotowego netto w sektorze energetycznym w Polsce–perspektywa transformacji
M Walicka
Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business 68 (2), 2024
2024
Zarządzanie ryzykiem handlowym a standing ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa
W Małachwiej, W Czemiel-Grzybowska, M Walicka
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2022
2022
Patent protection of the intellectual property–technology fields and industry analysis
M Walicka
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
2016
Ocena propozycji biznesowych firm technologicznych przez inwestorów venture capital-przykład sektora ochrony zdrowia
M Walicka
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 48 (3), 2014
2014
INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF TECHNOLOGIES TRANSFER AS A DETERMINANT OF INNOVATIVENESS AND ECONOMIC CONDITION OF SWEDEN AND AS ONE OF THE DIRECTIONS FOR PRO-GROWTH ACTIVITIES OF …
M Walicka
VISNYK, 118, 2014
2014
Wyznaczniki orientacji przedsiębiorczej w farmaceutycznej firmie rodzinnej-studium przypadku
M Walicka
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (7, cz. 3 Firmy Rodzinne-współczesne …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20