Follow
Anna Skowronek-Mielczarek
Anna Skowronek-Mielczarek
Verified email at sgh.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania: cenne informacje, wzory wniosków, przydatne adresy
A Skowronek-Mielczarek
Wydawnictwo CH Beck, 2007
4462007
Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa
A Skowronek-Mielczarek, Z Leszczyński
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
1252008
Analiza ekonomiczno-finansowa firmy
Z Leszczyński
Difin, 2000
1252000
Analiza ekonomiczno-finansowa spółki
Z Leszczyński, A Skowronek-Mielczarek
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004
1192004
Controlling: analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem
A Skowronek-Mielczarek, Z Leszczyński
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
882007
Zarządzanie przedsiębiorstwem
M Strużycki, Z Leszczyński, C Suszyński, A Skowronek-Mielczarek, ...
Difin, 2006
462006
Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
A Skowronek-Mielczarek
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 2002
462002
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
A Skowronek-Mielczarek
Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, 2013
342013
Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
A Skowronek-Mielczarek
Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 28-43, 2011
232011
Zasoby w rozwoju przedsiębiorstwa
A Skowronek-Mielczarek
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 121, 127-143, 2012
162012
ZarzÄ… dzanie procesami a nowoczesne przedsiÄ™ biorstwa medialne
M Nadolna, A Skowronek-Mielczarek
CeDeWu, 2014
132014
Przedsiębiorstwo-przedsiębiorczość-rynek
A Skowronek-Mielczarek
SGH, Warszawa 214, 2003
132003
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju
redakcja naukowa Skowronek-Mielczarek Anna
Difin, 2016
112016
Strategie i metody rozwoju w praktyce polskich przedsiębiorstw
A Skowronek-Mielczarek
Organization and Management, 2013
112013
Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce
A Skowronek-Mielczarek
W: A. Skowronek-Mielczarek (red.), Przedsiębiorstwo–przedsiębiorczość–rynek …, 2003
112003
Wybory źródeł finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach
A Skowronek-Mielczarek
Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw …, 2003
112003
Zachowania innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niepewności
A Skowronek-Mielczarek, B Bojewska
Handel Wewnętrzny, 47-59, 2017
102017
Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa
Z Leszczyński, A Skowronek-Mielczarek
PWE, Warszawa, 70-71, 2008
102008
Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce
A Skowronek-Mielczarek
CeDEWu, Warszawa, 50-57, 2013
92013
Reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na kryzys
A Skowronek-Mielczarek
CeDeWu.pl, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20