Follow
Elżbieta Krawczyk-Dembicka
Elżbieta Krawczyk-Dembicka
Politechnika Białostocka / Bialystok University of Technology
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of Technology Management Using the Example of the Production Enterprise from the SME Sector
E Krawczyk-Dembicka
Procedia Engineering 182, 359-365, 2017
252017
Application of industry 4.0 to the product development process in project-type production
W Urban, K Łukaszewicz, E Krawczyk-Dembicka
Energies 13 (21), 5553, 2020
242020
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
212013
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
18*2013
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
UW Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Dębowska, Joanna Ejdys, Alicja Gudanowska ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
152013
Process of technology management in SMEs of the metal processing industry–the case study investigation
E Krawczyk-Dembicka
Engineering Management in Production and Services 9 (1), 18-25, 2017
82017
Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Olszewska, A Gudanowska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
6*2013
Case studies of the process-oriented approach to technology management
W Urban, E Krawczyk-Dembicka
Advances in Manufacturing, 259-268, 2018
52018
The study of co-design in the area of manufacturing
E Krawczyk-Dembicka, W Urban, K Łukaszewicz
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 70 (6), 2022
42022
Product Co-design Supported by Industry 4.0 in Customized Manufacturing
W Urban, E Krawczyk-Dembicka, K Łukaszewicz
International Scientific-Technical Conference MANUFACTURING, 186-199, 2022
32022
Development process of customised products, supported by technologies, a case of tailor-made furniture
W Urban, K Łukaszewicz, E Krawczyk-Dembicka
International Scientific-Technical Conference MANUFACTURING, 90-104, 2022
22022
An in-depth investigation of technology management process in the metal processing industry
W Urban, E Krawczyk-Dembicka
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
22020
Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym - studium przypadku
E Krawczyk-Dembicka
22019
Priority technology and research directions in Polish foresight activities
J Ejdys, E Krawczyk-Dembicka
Problemy Eksploatacji, 117-127, 2012
22012
Conceptualization of Industry 4.0 technology for the production of tailor-made furniture–a case study
K Łukaszewicz, W Urban, E Krawczyk-Dembicka
Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, e144587-e144587, 2023
12023
Technology Management as a Process–A View from In-Depth Studies in Metal Processing Companies
W Urban, E Krawczyk-Dembicka
Advances in Manufacturing II: Volume 2-Production Engineering and Management …, 2019
12019
Modele zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym
E Krawczyk-Dembicka, P PRACY, INŻW URBAN, P POMOCNICZY, ...
Unpublished doctoral dissertation). Poznań: Politechnika Poznańska, 2018
12018
Badania właściwości tribologicznych i fizykochemicznych śliny ludzkiej i jej substytutów
E Andrysewicz, J Mystkowska, JR Dąbrowski, E Krawczyk-Dembicka
Engineering of Biomaterials 16 (118), 23-29, 2013
12013
Scientific and research activities in the field of nanotechnology in Poland
J Ejdys, E Krawczyk-Dembicka
Ekonomia i Zarządzanie 5 (2), 127-143, 2013
12013
Cooperation Between Companies in Technology Management Really Matters-Explored Through PLS-SEM Modelling
E Krawczyk-Dembicka, W Urban
International Scientific-Technical Conference MANUFACTURING, 265-275, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20