Follow
Anna Kononiuk
Anna Kononiuk
Politechnika Białostocka, Bialystok University of Technology
Verified email at pb.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Foresight in higher education institutions: evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 77-89, 2019
692019
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
66*2010
Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości
JN A. Kononiuk
Wolters Kluwer, 2014
55*2014
How do companies envisage the future? Functional foresight approaches
A Kononiuk, A Sacio-Szymańska, J Gįspįr
Engineering Management in Production and Services 9 (4), 21-33, 2017
542017
Future trends in road pavement technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 11 (2), 160-168, 2016
532016
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
MNiSW, 2012
50*2012
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
492015
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
47*2011
Factor Analysis as a tool supporting STEEPVL approach to the identification of driving forces of technological innovation
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 491-496, 2017
382017
Structural analysis as an instrument for identification of critical drivers of technology development
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 474-481, 2017
382017
The critical analysis of scenario construction in the Polish foresight initiatives
J Nazarko, A Kononiuk
Technological and Economic Development of Economy 19 (3), 510-532, 2013
362013
Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis
J Nazarko, U Glinska, A Kononiuk, L Nazarko
International Journal of Foresight and Innovation Policy 9 (1), 19-38, 2013
352013
Assessing the maturity level of foresight in Polish companies—a regional perspective
A Kononiuk, A Sacio-Szymańska
European Journal of Futures Research 3, 1-13, 2015
342015
Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w programach foresight
A Kononiuk, A Magruk
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 28-40, 2008
332008
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
30*2013
Gudanowska A.(red.), Glińska E., Glińska U
J Ejdys, J Nazarko, A Kononiuk
Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty …, 2013
29*2013
Foresight for career development
A Kononiuka, A Pająkb, AE Gudanowskaa, A Magruka, J Kozłowskaa, ...
Форсайт 14 (2 (eng)), 88-104, 2020
232020
Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości (na przykładzie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”)
A Kononiuk
232011
Teaching foresight and futures literacy and its integration into university curriculum
A Kononiuk, A Sacio-Szymańska, S Ollenburg, L Trivelli
Форсайт 15 (3 (eng)), 105-121, 2021
222021
Foresight in a small enterprise. A case study
A Kononiuk, E Glińska
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 971-976, 2015
222015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20