Follow
Alicja Gudanowska
Alicja Gudanowska
Politechnika Białostocka || Bialystok University of Technology
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Foresight in higher education institutions: evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 77-89, 2019
76*2019
Future trends in road pavement technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 11 (2), 160-168, 2016
532016
What competencies are needed in the production industry? The case of the Podlaskie Region
AE Gudanowska, JP Alonso, A Törmänen
Engineering Management in Production and Services 10 (1), 65-74, 2018
502018
A map of current research trends within technology management in the light of selected literature
AE Gudanowska
Management and Production Engineering Review 8 (1), 78-88, 2017
482017
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
482015
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie 2020: Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, J Ejdys
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
47*2011
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012
46*2012
Modern research trends within technology management in the light of selected publications
AE Gudanowska
Procedia Engineering 182, 247-254, 2017
392017
Foresight for career development
A Kononiuka, A Pająkb, AE Gudanowskaa, A Magruka, J Kozłowskaa, ...
Форсайт 14 (2 (eng)), 88-104, 2020
242020
Transformation towards Industry 4.0-identification of research trends and aspect of necessary competences in the light of selected publications
AE Gudanowska
Research in Logistics & Production 7, 2017
242017
Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy
A Kononiuk (red.), A Gudanowska (red.)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
222013
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
212013
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko (red.), H Wnorowski (red.), A Kononiuk (red.), J Ejdys, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
212011
Wprowadzenie do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym
AE Gudanowska
Ekonomia i Zarządzanie 2 (4), 161-170, 2010
202010
Technology mapping–proposal of a method of technology analysis in foresight studies
AE Gudanowska
Verslas: teorija ir praktika 17 (3), 243-250, 2016
162016
The application of cluster analysis for the selection of key competences of future-oriented entrepreneurs
AE Gudanowska, A Kononiuk, K Dębkowska
Engineering Economics 31 (5), 565-574, 2020
152020
Uwarunkowania ucyfrowienia procesów produkcji i wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa
A Gudanowska, A Kononiuk, J Siderska, K Dębkowska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
152020
Tworzenie mapy wiedzy opartej na tematyce projektów badawczo-rozwojowych na przykładzie województwa podlaskiego
AE Gudanowska
Ekonomia i Zarządzanie 7 (1), 257-270, 2015
152015
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko (red.), A Magruk (red.)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
152013
Roadmapping in regional technology foresight: A contribution to nanotechnology development strategy
J Nazarko, J Ejdys, AE Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, ...
IEEE Transactions on Engineering Management 69 (1), 179-194, 2020
132020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20