Follow
Joanna Jończyk
Title
Cited by
Cited by
Year
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
602010
Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej
J Jończyk
Centrum Doradztwa i Informacji" Difin", 2008
422008
The impact of human resource management on the innovativeness of public hospitals in Poland
JA Jończyk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 1000-1007, 2015
342015
Ksztaltowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w szpitalu publicznym
J Jonczyk
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 43-54, 2011
162011
The enhancement of the employer branding strategies of Polish hospitals through the detection of features which determine employer attractiveness: a multidimensional perspective
B Buchelt, B Ziębicki, J Jończyk, J Dzieńdziora
Human resources for health 19, 1-14, 2021
152021
Stosunek opieki zdrowotnej
J Jończyk
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2-8, 2007
142007
Assessment of the health care system in Poland and other OECD countries using the Hellwig method
D Smarżewska, WS Wereda, JA Jończyk
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (24), 16733, 2022
112022
Model of pro-innovative organizational culture–a theoretical study
JA Jończyk
Journal of Intercultural Management 3 (2), 89-98, 2011
112011
Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych
BI Buchelt, JA Jończyk
Zarządzanie Publiczne/Public Governance, 50-64, 2017
92017
Istota innowacji w publicznych szpitalach
J Jończyk
Studia Ekonomiczne, 42-51, 2013
82013
Employee appraisal as the tool of the pro-innovative organizational culture formation in hospitals
J Jończyk, B Buchelt
Journal of Intercultural Management 7 (2), 135-150, 2015
72015
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND INNOVATION IN THE OPINION OF THE MEDICAL STAFF OF PUBLIC HOSPITALS.
J JOŃCZYK
Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy 7 (2), 2014
72014
The use of correspondence analysis in assessing the antecedents of innovativeness in public hospitals
JA Jończyk, AM Olszewska
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 47 (1), 85-101, 2016
62016
Naprawienie szkody (krzywdy) pacjenta w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym
J Jończyk
Przegląd Sądowy 9, 2003
62003
Odpowiedzialność materialna pracowników
J Jończyk
Państwo i Prawo, 1975
61975
Diagnoza i ocena wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
J Jończyk
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 29-41, 2008
52008
Wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarskiej–studium empiryczne
JA Jończyk, M Siwicka
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2019
42019
INNOWACYJNOŚĆ JAKO PODSTAWOWY WYZNACZNIK ZATRUDNIALNOŚCI LEKARZY W SZPITALACH1 INNOVATIVENESS AS A DETERMINANT OF PHYSICIANS EMPLOYABILITY
B Buchelt, JA Jończyk
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Wrocław University of …, 2018
4*2018
Zaangażowanie organizacyjne w przedsiębiorstwie transportowym–studium przypadku
M Jakubowska, JA Jończyk
Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania …, 2018
42018
The role of customer satisfaction in the modern marketing on the example of the market of dental services
W Wereda, JA Jonczyk
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki …, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20