Follow
Ana Gil Sola
Ana Gil Sola
PhD human geography, University of Gothenburg
Verified email at geography.gu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Understanding sustainable accessibility in urban planning: Themes of consensus, themes of tension
AG Solá, B Vilhelmson, A Larsson
Journal of Transport Geography 70, 1-10, 2018
602018
Constructing work travel inequalities: The role of household gender contracts
AG Solá
Journal of Transport Geography 53, 32-40, 2016
542016
På väg mot jämställda arbetsresor?: Vardagens mobilitet i förändring och förhandling [Towards gender equality? Women’s and men’s commuting under transformation and negotiation]
A Gil Solá
Department of Economy and Society, 2013
32*2013
Proximity changes to what and for whom? Investigating sustainable accessibility change in the Gothenburg city region 1990–2014
E Elldér, A Larsson, AG Solá, B Vilhelmson
International Journal of Sustainable Transportation 12 (4), 271-285, 2018
252018
Negotiating proximity in sustainable urban planning: A Swedish case
A Gil Solá, B Vilhelmson
Sustainability 11 (1), 31, 2018
212018
På väg mot jämställda arbetsresor
AG Solá
Vardagens mobilitet i förändring och förhandling, 2013
212013
Convergence or divergence? Changing gender differences in commuting in two Swedish urban regions
A Gil Solá, B Vilhelmson
Cybergeo: European Journal of Geography, 2012
192012
Featured graphic: Spatial inequality and workplace accessibility: the case of a major hospital in Göteborg, Sweden
E Elldér, A Gil Solá, A Larsson
Environment and Planning A 44 (10), 2295-2297, 2012
172012
Att förstå och undersöka hållbar tillgänglighet
A Gil Solá, A Larsson, B Vilhelmson
142019
Vägen till jobbet: Om kvinnors och mäns arbetsresor i förändring [The way to work: On women’s and men’s changing work trips]
A Gil Solá
Department of Human and Economic Geography, 2009
10*2009
Negotiating proximity in sustainable urban planning: a Swedish case
AG Solá, B Vilhelmson
Sustainability 11 (1), 1-18, 2018
72018
Vägen till jobbet: om kvinnors och mäns arbetsresor i förändring
AG Solá
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Handelshögskolan …, 2009
72009
Socialt hållbar transportplanering: inspirationshandbok med exempel från forskning och praktik
L Levin, A Gil Solá
K2-Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 2021
42021
Vägar till jämställdhet inom kommuners transportplanering-från forskningsresultat till praktiska verktyg
A Gil Solá
Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, 2014
32014
To choose, or not to choose, a nearby activity option: Understanding the gendered role of proximity in urban settings
AG Solá, B Vilhelmson
Journal of Transport Geography 99, 103301, 2022
22022
Car Use of the Carless in Sweden: Everyday Life Conditions for Reducing Car Dependence
E Lagrell, A Gil Solá
Sustainability 13 (18), 10250, 2021
22021
Normkritiska perspektiv: Tillämpningar inom samtida svensk samhällsplanering: Kunskapsöversikt
K Haugen, A Gil Sola
2022
Förutsättningar för stadsdelscentrumets fortlevnad sett ur ett transportbegränsningsperspektiv
A Gil Solá
2005
Social exkludering i trafiksystemet: en undersökning om målkonflikter i Malmö stads trafikplanering
A Gil Sola
2004
5. VARDAGSKARTOR: KUNSKAPSUNDERLAG MED TIDSGEOGRAFISKT ANGREPPSSÄTT
AG Solá, L Levin
SOCIALT HÅLLBAR, 107, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20