Follow
K. Övgü Çakmak-Otluoğlu
K. Övgü Çakmak-Otluoğlu
Unknown affiliation
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Protean and boundaryless career attitudes and organizational commitment: The effects of perceived supervisor support
KÖ Çakmak-Otluoğlu
Journal of Vocational Behavior 80 (3), 638-646, 2012
1962012
Performans değerlendirme Sistemlerinde Örgütsel Adalet Algısı ve Bir Örnek Olay Çalışması
KÖ Çakmak
1502005
Here, there, & everywhere: Development and validation of a cross-culturally representative measure of subjective career success
JP Briscoe, R Kaše, N Dries, A Dysvik, JA Unite, I Adeleye, M Andresen, ...
Journal of Vocational Behavior, 103612, 2021
712021
Job insecurity and affective commitment in seasonal versus permanent workers
BS Ünsal-Akbıyık, KÖ Çakmak-Otluoğlu, H De Witte
International Journal of Humanities and Social Science 2 (24), 14-20, 2012
312012
Kariyer Bağlığının Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Ö Çakmak Otluoğlu
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2014
29*2014
Çalışma Yaşamındaki Güncel Gelişmeler Doğrultusunda Değişen Kariyer Yaklaşımları ve Örgüte Bağlılığa Etkisine İlişkin Bir Araştırma
KÖ Çakmak
282011
Careers in context: An international study of career goals as mesostructure between societies' career‐related human potential and proactive career behaviour
M Andresen, E Apospori, H Gunz, PA Suzanne, M Taniguchi, EI Lysova, ...
Human Resource Management Journal 30 (3), 365-391, 2020
252020
Yönetim Kurulu Çeşitliliğinin Finansal Performansa Etkisi: Bist 100 Üzerine Bir Araştirma (The Impact of Board Diversity on Financial Performance: An Evidence on BIST 100)
E Otluoglu, E Sari, KO Cakmak
Otluoglu, Emir, Sarı, Emre Selcuk & Cakmak-Otluoglu, K. Ovgu," Yönetim …, 2016
252016
Kariyer olgusunun kavramsallaştırılmasında kullanılan metaforlar
KÖ Çakmak Otluoğlu
Ege Akademik Bakış 14 (2), 221-230, 2014
252014
Career success schemas and their contextual embeddedness: A comparative configurational perspective
R Kaše, N Dries, JP Briscoe, RD Cotton, E Apospori, S Bagdadli, ...
Human Resource Management Journal 30 (3), 422-440, 2020
242020
Covid-19 Döneminde Akademisyen Annelerin İş-Yaşam Deneyimlerini Anlamak: Nitel Bir Araştırma
KÖÇ OTLUOĞLU, BK YILMAZ, OS DALKILIÇ
KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi 7 (1), 13-52, 0
15*
A cluster analysis of protean and boundaryless career orientations: Relationships with career competencies
K Övgü Çakmak-Otluoğlu
Australian Journal of Career Development 27 (3), 127-136, 2018
132018
The mediating effect of embeddedness on the relationship between internal employability and career satisfaction
KÖ Çakmak-Otluoğlu, JP Burton
Journal of Managerial Issues, 2018
102018
A cross-culturally generated measure of career success: Results of a three-stage study
JP Briscoe, R Kaše, N Dries, A Dysvik, J Unite, KÖ Çakmak-Otluoglu, ...
Best Paper Proceedings of the 74th Annual Meeting of the Academy of Management, 2014
10*2014
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışan Anneler: Aile Dostu İşyeri Uygulamaları Çalışan Annelere Neler Sunuyor?
KÖ Çakmak-Otluoğlu
ÇALIŞANNE - Kadın Akademisyenlerin Kaleminden Çalışma Yaşamında Annelik, 73-110, 2015
92015
Örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların iş performansına etkisi: Örgüt temelli özsaygının biçimlendirici değişken rolü
KÖ Çakmak-Otluoğlu
METU Studies in Development 42 (2), 221-246, 2015
8*2015
Perceived job insecurity, affective and normative commitment: the moderating effect of organizational career development opportunities
KÖ Çakmak-Otluoğlu, BS Ünsal-Akbiyik
Psihologia Resurselor Umane 13 (2), 179-188, 2015
82015
Short forms of protean and boundaryless career attitudes scales in the Turkish context: validation and psychometric evaluation
KÖ Çakmak-Otluoğlu, BA Bolat
International Journal for Educational and Vocational Guidance, 1-21, 2020
52020
Algılanan iş güvencesizliğinin örgütler arası hareketlilik tercihine etkisi: Algılanan istihdam edilebilirliğin biçimlendirici değişken rolü (The effect of perceived job …
KÖÇ Otluoğlu
METU Studies in Development 41 (1), 25-41, 2014
52014
ALGILANAN KARİYER BARİYERLERİ VE KARİYER BARİYERLERİ İLE BAŞA ÇIKMANIN KARİYERE ADANMIŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KADIN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
KÖÇ OTLUOĞLU, Ç AKDOĞANLI
Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi 3 (2 …, 0
4
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20