Justyna Beata Wilk
Title
Cited by
Cited by
Year
Gospodarcze aspekty zrˇwnoważonego rozwoju wojewˇdztw-wielowymiarowa analiza porˇwnawcza
B Bal-Domańska, J Wilk
Przegląd Statystyczny 58 (3-4), 300-322, 2011
602011
The identification of spatial dependence in the analysis of regional economic development-join-count test application
MB Pietrzak, J Wilk, T Kossowski, R Bivand
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
542013
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych
S Matusik, MB Pietrzak, J Wilk
Studia Demograficzne 2, 3-28, 2012
322012
The Analysis of Interregional Migrations in Poland in the Period 2004–2010 Using Panel Gravity Model
MB Pietrzak, N Drzewoszewska, J Wilk
312012
Analiza migracji wewn˝etrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
232013
Analiza migracji wewn˝etrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
232013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
MB Pietrzak, J Wilk
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
222013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
MB Pietrzak, J Wilk
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
222013
Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektˇw społeczno-gospodarczych–podejście dwuetapowe
J Wilk, MB Pietrzak
Ekonometria, 62-73, 2013
212013
Economic situation of eastern Poland and population migration movement
B Pietrzak, J Wilk, M Chrzanowska
Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 14 (2), 148-157, 2013
202013
Gravity model as a tool for internal migration analysis in Poland in 2004-2010 [in:] Pociecha J.(ed.) Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
UE w Krakowie, Krakˇw, 2013
202013
Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce [in:] Jajuga K., Walesiak M.(ed.) Taksonomia 20-21. Klasyfikacja i analiza danych–teoria iá…
J Wilk, MB Pietrzak, S Matusik
PN UE we Wrocławiu, 2013
172013
Grawitacyjny model przepływˇw handlowych między krajami Unii Europejskiej w dobie globalizacji
N Drzewoszewska, MB Pietrzak, J Wilk
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2013
162013
Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludności
MB Pietrzak, J Wilk
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
162013
Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewn˝etrznych w Polsce
J Wilk, MB Pietrzak, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
152013
Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewn˝etrznych w Polsce
J Wilk, MB Pietrzak, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
152013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
J Wilk, MB Pietrzak, M Siekaniec
Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conferenceá…, 2013
152013
Spatial association of population pyramids across Europe: The application of symbolic data, cluster analysis and join-count tests
RS Bivand, J Wilk, T Kossowski
Spatial Statistics 21, 339-361, 2017
132017
Application of Structural Equation Modeling for analysing internal migration phenomena in Poland
MB Pietrzak, M Żurek, S Matusik, J Wilk
Przegląd Statystyczny 4 (59), 487-503, 2012
132012
Detrmination of optimum Technology in Respect of the Required Values of Casting Quality Parameters by Aplication of the Weighted Variables Metric
J Wilk, Z Żˇłkiewicz
Materials Enginering 13 (3), 89, 2006
132006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20