Łukasz Sobolewski
Łukasz Sobolewski
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, Uniwersytet Zielonogórski
Verified email at imei.uz.zgora.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Prediction of corrections for the Polish time scale UTC (PL) using artificial neural networks
M Luzar, Ł Sobolewski, W Miczulski, J Korbicz
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 61 (3), 2013
192013
Influence of the GMDH neural network data preparation method on UTC (PL) correction prediction results
W Miczulski, Ł Sobolewski
Metrology and Measurement Systems 19 (1), 123-132, 2012
172012
Predicting The Corrections For The Polish Timescale UTC(PL) Using GMDH And GRNN Neural Networks
Ł Sobolewski
28th European Frequency and Time Forum - EFTF 2014, 2014
82014
Predicting the Polish timescale UTC PL based on the corrections designated by the UTC and UTCr scale
Ł Sobolewski
IFCS-EFTF proceedings, 658 - 661, 2013
82013
Algorithm for predicting [UTC–UTC (k)] by means of neural networks
W Miczulski, Ł Sobolewski
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 66 (8), 2136-2142, 2017
72017
Application of GMDH type neural network for predicting UTC (k) timescales realized on the basis of hydrogen masers
L Sobolewski
2017 Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE …, 2017
52017
Application of the neural networks for predicting the corrections for the national timescale UTC (PL)
Ł Sobolewski
University of Zielona Gora Press, 2016
52016
Predicting the Lithuanian Timescale UTC (LT) by means of GMDH neural network
Ł Sobolewski
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 66 (4), 2017
42017
Prediction of corrections for the Polish time scale UTC (PL) using artificial neural networks: from standards chips to embedded systems on chip
M Luzar, Ł Sobolewski, W Miczulski, J Korbitcz, A Díaz Lantanda, ...
Lubrication Science 26 (3), 141-162, 2014
42014
Application of the GMDH neural networks in prediction of corrections of the national time scale
W Miczulski
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 52 (6), 45-47, 2011
42011
Application of neural networks for predicting selected time scales on the basis of UTC and UTCr scales
Ł Sobolewski, W Miczulski
Electrical Review 10, 258-261, 2016
32016
Wpływ doboru parametrów sieci neuronowej GMDH na wynik prognozy poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL)
Ł Sobolewski
Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX …, 2012
12012
Wpływ doboru parametrów sieci neuronowej GMDH na wyniki prognozy poprawek dla krajowej skali czasu UTC (PL)
Ł Sobolewski
Pomiary Automatyka Kontrola 58, 869-871, 2012
12012
Experimental verification of the neural network predicting procedure applied for UTC (PL)
Ł Sobolewski, W Miczulski, A Czubla
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021
2021
Methods of Constructing Time Series for Predicting Local Time Scales by Means of a GMDH-Type Neural Network
Ł Sobolewski, W Miczulski
Applied Sciences 11 (12), 5615, 2021
2021
Comparison of linear regression method and GMDH neural network in predicting the UTC (PL) national timescale
Ł Sobolewski
Organ 11, 18, 2018
2018
Methods of time series preparation based on UTC and UTCr scales for predicting the [UTC-UTC (PL)]
L Sobolewski, W Miczulski
Journal of Physics: Conference Series 723 (1), 012040, 2016
2016
NEURAL MODEL OF A WIND TURBINE
W Miczulski, Ł Sobolewski, C Croonenbroeck
XXI IMEKO World Congress Measurement in Research and Industry, 1-4, 2015
2015
Research Of The GRNN Neural Network Suitability For Predicting The Corrections For The UTC(PL) Timescale
Ł Sobolewski
Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X …, 2014
2014
Porównanie przydatności sieci neuronowych typu GRNN i RBF do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu UTC (PL)
Ł Sobolewski
Pomiary Automatyka Kontrola 60, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20