Follow
Wieslaw Urban
Wieslaw Urban
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Lojalność klientów: modele, motywacja i pomiar
W Urban, D Siemieniako
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
1622012
The lean management maturity self-assessment tool based on organizational culture diagnosis
W Urban
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 728-733, 2015
1172015
Service quality gaps and their role in service enterprises development
W Urban
Technological and Economic Development of Economy, 631-645, 2009
952009
Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego
S Kasiewicz, J Ormińska, W Rogowski, W Urban
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009
682009
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
602010
CUSTOMERS'EXPERIENCES AS A FACTOR AFFECTING PERCEIVED SERVICE QUALITY.
W Urban
Economics & Management, 2010
502010
Perceived quality versus quality of processes: a meta concept of service quality measurement
W Urban
The Service Industries Journal 33 (2), 200-217, 2013
452013
Organizational service orientation and its role in service performance formation: evidence from Polish service industry
W Urban
Measuring Business Excellence 13 (1), 72-81, 2009
442009
Definicje jakości usług-różnice oraz ich przyczyny
W Urban
Problemy Jakości 39 (3), 4-9, 2007
382007
Methodology for bottleneck identification in a production system when implementing TOC
W Urban, P Rogowska
Engineering Management in Production and Services 12 (2), 74-82, 2020
312020
TOC implementation in a medium-scale manufacturing system with diverse product rooting
W Urban
Production & Manufacturing Research 7 (1), 178-194, 2019
282019
Understanding loyalty from a customer's perspective
D Siemieniako, S Rundle-Thiele, W Urban
Journal of Customer Behaviour 9 (3), 283-298, 2010
282010
Application of industry 4.0 to the product development process in project-type production
W Urban, K Łukaszewicz, E Krawczyk-Dembicka
Energies 13 (21), 5553, 2020
242020
Motywy lojalnosci klientow
W Urban, D Siemieniako
Marketing i Rynek 12 (05), 2-7, 2005
242005
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
212013
Typy lojalnych klientów na podstawie cech więzi lojalności
D Siemieniako, W Urban
Marketing i Rynek, 7-12, 2006
202006
The case study of bottlenecks identification for practical implementation to the theory of constraints
W Urban, P Rogowska
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 1 (1), 399-405, 2018
192018
Siemieniako D
W Urban
Lojalność klientów. Modele, motywacja, pomiar. Wydawnictwo Naukowe PWN …, 2008
182008
Modele lojalności klientów-rola satysfakcji oraz kierunki badań
D Siemieniako, W Urban
Marketing i Rynek, 12-18, 2006
182006
Machine learning short-term energy consumption forecasting for microgrids in a manufacturing plant
M Slowik, W Urban
Energies 15 (9), 3382, 2022
172022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20