Follow
Danuta Szpilko
Danuta Szpilko
Bialystok University of Technology (Politechnika Białostocka)
Verified email at pb.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Smart city concept in the light of the literature review
J Winkowska, D Szpilko, S Pejić
Engineering Management in Production and Services 11 (2), 70-86, 2019
2422019
Tourism supply chain–overview of selected literature
D Szpilko
Procedia Engineering 182, 687-693, 2017
1012017
Foresight as a Tool for the Planning and Implementation of Visions for Smart City Development
D Szpilko
Energies 13 (7), 1782, 2020
782020
Foresight in Higher Education Institutions: Evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 2019
642019
European Green Deal — research directions. A systematic literature review
D Szpilko, J Ejdys
Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment 81, 8-38, 2022
482022
The use of Delphi method in the process of building a tourism development strategy in the region
D Szpilko
Economics and Management, 329-346, 2014
352014
The Future of Tourism Development in the Podlaskie Voivodeship
D Szpilko
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 977-984, 2015
272015
Social participation of city inhabitants versus their future orientation. Evidence from Poland
D Szpilko, J Szydło, J Winkowska
WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS 17, 692-702, 2020
252020
Theoretical and practical aspects of business activity. Starting a business
J Szydło, D Szpilko, E Glińska, U Kobylińska, E Rollnik-Sadowska, ...
Publishing House of Bialystok University of Technology, 2022
222022
Wpływ pandemii COVID-19 na zakres i jakość usług kurierskich. Wyniki badań wstępnych
D Szpilko, D Bazydło, E Bondar
Marketing i Rynek 5, 10-22, 2021
152021
Theoretical and practical aspects of business activity. Business planing
D Szpilko, J Szydło, E Glińska, U Kobylińska, E Rollnik-Sadowska, ...
Publishing House of Bialystok University of Technology, 2021
152021
STEEPVL and structural analysis as a tools supporting identification of the driving forces of city development
D Szpilko, E Glińska, J Szydło
European Research Studies Journal 23 (3), 340-363, 2020
152020
Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie
D Szpillko
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2016
152016
Preferencje turystyczne mieszkańców Białegostoku
D Szpilko, M Gierałtowska, P Golubiewska
Economics and Management 1, 101-114, 2013
142013
Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych województwa podlaskiego
D Szpilko, R Ziółkowski
Economics and Management 2, 52-73, 2010
142010
Waste Management in the Smart City: Current Practices and Future Directions
D Szpilko, de la Torre Gallegos Antonio, F Jimenez Naharro, A Rzepka, ...
Resources 12 (10), 2023
112023
Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy
E Szymańska, E Dziedzic, E Panfiluk, K Dębkowska, A Kamocki, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju …, 2015
11*2015
The Methods Used in the Construction of a Tourism Development Strategy in the Regions. A Case Study of Poland
D Szpilko
Procedia-Social and Behavioral Sciences 156, 157-160, 2014
112014
Artificial intelligence in the smart city — a literature review
D Szpilko, J Naharro, Felix, G Lăzăroiu, TG Nica, Elvira, Antonio
Engineering Management in Production and Services 4 (15), 53-75, 2023
102023
Methodology for Integration of Smart City Dimensions in the Socialised Process of Creating City Development
J Winkowska, D Szpilko
European Research Studies Journal 23 (3), 524-547, 2020
102020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20