Follow
zafer civelek
Title
Cited by
Cited by
Year
Control of pitch angle of wind turbine by fuzzy PID controller
Z Civelek, M Lüy, E Çam, N Barışçı
Intelligent Automation & Soft Computing 22 (3), 463-471, 2016
732016
A new fuzzy logic proportional controller approach applied to individual pitch angle for wind turbine load mitigation
Z Civelek, M Lüy, E Çam, H Mamur
Renewable Energy 111, 708-717, 2017
682017
Optimization of fuzzy logic (Takagi-Sugeno) blade pitch angle controller in wind turbines by genetic algorithm
Z Civelek
Engineering Science and Technology, an International Journal 23 (1), 1-9, 2020
672020
Proportional–integral–derivative parameter optimisation of blade pitch controller in wind turbines by a new intelligent genetic algorithm
Z Civelek, E Çam, M Lüy, H Mamur
IET Renewable Power Generation 10 (8), 1220-1228, 2016
602016
A new fuzzy controller for adjusting of pitch angle of wind turbine
Z Civelek, E Çam, M Lüy, G Görel
The Online Journal of Science and Technology 6 (3), 1, 2016
122016
Effects on load-frequency control of a solar power system with a two-area interconnected thermal power plant and its control with a new BFA algorithm
Z Civelek, G GÖREL, M Luy, N BARIŞÇI, E Cam
Elektronika ir Elektrotechnika 24 (6), 2018
92018
Ertuğrul Çam, Murat Lüy, and Hayati Mamur."
Z Civelek
Proportional–integral–derivative Parameter Optimisation of Blade Pitch …, 2016
62016
Bulanık PID kontrolör ile rüzgâr türbininin hatve açısının kontrolü
Z Civelek
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
42013
Genel anestezide kullanılan propofolün başlangıç dozunun bulanık mantık ile tahmini
E SİVARİ, Z CİVELEK
El-Cezeri 6 (3), 808-816, 2019
32019
Ertuğrul Çam, and Necaattin Barışçı."
Z Civelek, M Lüy
Control of Pitch Angle of Wind Turbine by Fuzzy PID Controller." Intelligent …, 2016
32016
Individual pitch control on wind turbines with permanent magnet synchronous generator for reduction of mechanical load and stability of output power
M Luy, Z Civelek, E Cam
Pamukkale Univ, 2017
22017
Ticari Bina LED Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Tasarrufu İçin Bulanık Mantık Denetleyicisi
A DOĞRU, N KOYMAT, Z CİVELEK
International Journal of Engineering Research and Development 13 (1), 22-31, 2021
12021
Artificial neural network model estimating the initial dose of propofol used in general anesthesia
E SİVARİ, Z CİVELEK
El-Cezeri Journal of Science and Engineering 7 (3), 1482-1495, 2020
12020
Kalıcı mıknatıslı senkron jeneratörlü rüzgâr türbinlerinde bireysel hatve açısı kontrolü ile çıkış gücü kararlılığı ve mekanik yüklerin azaltılması
LÜY Murat, Z Civelek, ÇAM Ertuğrul
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (5), 504-511, 2017
2017
Rüzgâr türbinlerinde bireysel hatve açısının PID, bulanık PID ve genetik bulanık denetleyiciler ile kontrol edilerek elektriksel güç çıkışı ve momentin iyileştirilmesi
Z Civelek
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
2017
Online Manuscript Access
Z Civelek, M Lüy, E Çam, N Barışçı
2015
An Improved Deep CNN For an Early and Accurate Skin Cancer Detection and Diagnosis System
Z CİVELEK, M KFASHİ
International Journal of Engineering Research and Development 14 (2), 721-734, 0
Quadrotorün Dikey Hareketi için Tasarlanan Oransal-İntegral-Türevsel Kontrolörünün Katsayılarının Genetik Algoritma ile Optimizasyonu
Z CİVELEK
International Journal of Engineering Research and Development 12 (3), 119-124, 0
PI Kontrolör İle Rüzgâr Türbininin Hatve Açısının Kontrolü
Z CİVELEK, M LÜY, E ÇAM, N BARIŞÇI
Genetic-Based PI Controller for Cooling Independent PV Systems
G Görel, E Çam, M Lüy, Z Civelek
The International Conference on Environmental Science and Technology, 45, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20