Follow
Lena Molin
Title
Cited by
Cited by
Year
Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins innehållsval
L Molin
Acta Universitatis Upsaliensis, 2006
1772006
Are teachers and students ready for the new middle school geography syllabus in Sweden? Traditions in geography teaching, current teacher practices, and student achievement
L Molin, A Grubbström
Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 67 (3), 142-147, 2013
552013
Measuring attitudes towards three values that underlie sustainable development
T Torbjörnsson, L Molin, M Karlberg
Utbildning & Demokrati–tidskrift för didaktik och utbildningspolitk 20 (1 …, 2011
332011
Modern geografi i skola och gymnasium: Nya styrdokument för grundskolan (Skola 2011) och gymnasieskolan (Gy 2011)
A Fridfeldt, L Molin
Geografiska notiser 3, 109-123, 2010
282010
In school we have not time for the future: voices of Swedish upper secondary school students about solidarity and the future
T Torbjörnsson, L Molin
International Research in Geographical and Environmental Education 24 (4 …, 2015
242015
Do personal experiences have an impact on teaching and didactic choices in geography?
L Molin, A Grubbström, G Bladh, Å Westermark, K Ojanne, ...
European Journal of Geography 4 (6), 6-20, 2015
222015
Who is solidary? A study of Swedish students’ attitudes towards solidarity as an aspect of sustainable development
T Torbjörnsson, L Molin
International Research in Geographical and Environmental Education 23 (3 …, 2014
212014
Rum, frirum och moral
L Molin
En studie av skolgeografins innehållsval, 2006
212006
Skolämnet geografi och geografididaktisk forskning i Sverige och Norden
G Bladh, L Molin
Karlstad university press, 2012
122012
Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk? En undersökning med data från de nationella proven i geografi.
AA Fjellborg, L Molin
Acta Didactica Norge 12 (4), 5-21 sider, 2018
112018
Excursions in school–past and present from Swedish and Anglo-Saxon perspectives
H Schmidinger, L Molin, A Brandt
European Journal of Geography 5 (4), 87-101, 2014
82014
Space, Curriculum Space and Morality: About School Geography, Content and Teachers’ Choice
L Molin
Doctoral diss., Uppsala University, 2006
62006
Nyttiga bakterier och sjuka djur
L Molin
En technoscience-resa från nätverksbildning till riskkonstruktion.(Healthy …, 2005
52005
Geographical variations in the relation between final course grades and results on the national tests in social sciences, 2015-2017
L Molin, A Alm Fjellborg
Educational Review 73 (4), 451-469, 2021
42021
Research on geography education. Introduction to Nordidactica 2016: 1
G Bladh, L Molin
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, i-vi, 2016
42016
Koll på världen
K Haraldsson, H Karlsson, L Molin
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012
42012
Baby på bibblan: inspirationsbok för bibliotek och öppen förskola
L Molin
BTJ Förlag, 2010
42010
Koll på Europa. Aktivitetsboken
K Haraldsson, L Molin, H Karlsson
32008
Förutsättningar för livsmedelsberedskap på kommunal nivå
L Molin, M Östensson
Okänd tryckort: FOI Rapport nr FOI, 2015
22015
Berättelsen om BA02: källmaterial och metoder för att studera veteraners fysiska och psykiska hälsa, utifrån en fallstudie på BA02
L Molin, G Salomonsson
Avdelningen för försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20