Follow
Aleksandra Gulc
Title
Cited by
Cited by
Year
Models and methods of measuring the quality of logistic service
A Gulc
Procedia Engineering 182, 255-264, 2017
1332017
Trust in courier services and its antecedents as a determinant of perceived service quality and future intention to use courier service
J Ejdys, A Gulc
Sustainability 12 (21), 9088, 2020
552020
Courier service quality from the clients’ perspective
A Gulc
Engineering Management in Production and Services 9 (1), 36-45, 2017
472017
Analysis of methodological approach to identify smart specialization on the example of Polish regions
A Gulc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 817-823, 2015
382015
Determinants of courier service quality in e-commerce from customers’ perspective
A Gulc
Quality Innovation Prosperity 24 (2), 137-152, 2020
342020
Multi-stakeholder perspective of courier service quality in B2C e-commerce
A Gulc
PloS one 16 (5), e0251728, 2021
292021
Charakterystyka usług kurierskich w Polsce
G Aleksandra
Humanities and Social Sciences 24 (1), 61-75, 2017
14*2017
Trust in courier services and its antecedents as a determinant of perceived service quality and future intention to use courier service. Sustainability, 12 (21), 9088
J Ejdys, A Gulc
92020
Role of smart specialisation in financing the development of regions in perspective 2020
A Gulc
Business, Management and education 13 (1), 95-111, 2015
92015
Wdrażanie oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich na przykładzie podejścia Leader
A Gulc
Ekonomia i Zarządzanie 5 (4), 225-245, 2013
92013
Sustainable tourism projects in Turkey
FT Guzeloglu, A Gulc
Academy of Management Learning and Education, The 5 (1), 55-74, 2021
72021
Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce
A Gulc
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
72020
Courier service quality in the light of scientific publications
A Gulc
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 556-565, 2017
52017
Koncepcja społecznej odpowiedzialności narzędziem poprawy innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP
J Ejdys, A Gulc
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 378, 103-115, 2015
52015
Factors influencing the intention to use assistive technologies by older adults
J Ejdys, A Gulc
Human Technology 18 (1), 6-28, 2022
42022
COVID-19 and the impact on the economy and society in Spain
P Andújar Trabazos, M Del Mar Gómez Villegas, J Szydło, A Gulc
Akademia Zarządzania 5 (2), 2021
42021
Business culture of corporate giant–a case study of Google company
HC Beltrán, A Gulc
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021
42021
Akceptacja e-learningu na poziomie szkoły wyższej. Perspektywa studentów
J Ejdys, A Gulc
Przegląd Organizacji, 27-37, 2021
32021
Możliwości zastosowania metod badawczych foresight w kontekście przyszłego rynku pracy
J Valevatn
edukacja ustawiczna dorosłych, 175, 2023
22023
Business savoir-vivre and culture: differences between Portugal and China
AS Fernandes, C Pinto, CM Alves, A Gulc
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20