Follow
Anna Olszewska
Anna Olszewska
Politechnika Białostocka || Bialystok University of Technology
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
602010
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
47*2011
Factor Analysis as a tool supporting STEEPVL approach to the identification of driving forces of technological innovation
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 491-496, 2017
382017
Structural analysis as an instrument for identification of critical drivers of technology development
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 474-481, 2017
382017
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko, H Wnorowski, J Ejdys, A Kononiuk, A Olszewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
212011
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
UW Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Dębowska, Joanna
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
152013
Research issues undertaken within quality management–overview of selected literature and a knowledge map
AM Olszewska
Procedia Engineering 182, 518-523, 2017
112017
Elementy statystyki: opis statystyczny
D Tarka, AM Olszewska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2018
7*2018
Research issues undertaken within quality management–the overview of selected literature
AM Olszewska
Engineering Management in Production and Services 9 (1), 74-83, 2017
72017
The use of correspondence analysis in assessing the antecedents of innovativeness in public hospitals
JA Jończyk, AM Olszewska
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 47 (1), 85-101, 2016
62016
Wykorzystanie wybranych metod porządkowania obiektów do klasyfikacji województw pod kątem ich potencjału innowacyjnego
AM Olszewska, AE Gudanowska
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (4), 91-100, 2014
62014
Negatywne konsekwencje wykorzystania mediów społecznościowych w opinii kobiet i mężczyzn–analiza statystyczna wyników badania ankietowego studentów podlaskich uczelni
M Greś, M Moroz, AM Olszewska
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2022
52022
Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w województwie podlaskim
K Dębkowska, J Godlewska, AM Olszewska, A Tomaszuk, ...
Wojewódzki Urząd Pracy, 2017
52017
Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych do oceny potencjału innowacyjnego województw
AM Olszewska, KIG i Logistyki
52013
Zastosowanie analizy korespondencji do badania związku pomiędzy zarządzaniem jakością a innowacyjnością przed-siębiorstw
AM Olszewska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 187-194, 2015
42015
Analiza zależności pomiędzy zachowaniami projakościowymi, a wdrożonymi innowacjami w przedsiębiorstwach Podlasia,[w:] Knosala R.(red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii …
AM Olszewska
T 1, 141-150, 2015
42015
Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Olszewska, A Gudanowska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
42013
Application of bibliometric analysis in the research of scientific publications on the quality management of medical services
JA Jończyk, AM Olszewska, K Jończyk
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 56 (1), 143-159, 2018
32018
Analysis of changes in perception of organizations quality maturity
AM Olszewska
8th International Conference on Engineering, Project, and Product Management …, 2018
32018
Application of structural analysis to classification of technology development drivers
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Griffith School of Engineering, Griffith University, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20