Follow
Joanna Ejdys (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5132-166X)
Joanna Ejdys (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5132-166X)
Professor/Białystok University of Technology, Faculty of Engineering Management
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Generative artificial intelligence as a new context for management theories: analysis of ChatGPT
P Korzynski, G Mazurek, A Altmann, J Ejdys, R Kazlauskaite, ...
Central European Management Journal 31 (1), 3-13, 2023
1592023
The dark side of generative artificial intelligence: A critical analysis of controversies and risks of ChatGPT
K Wach, CD Duong, J Ejdys, R Kazlauskaitė, P Korzynski, G Mazurek, ...
Entrepreneurial Business and Economics Review 11 (2), 7-30, 2023
1282023
Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
J Ejdys, U Kobylińska, A Lulewicz-Sas
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012
1052012
Application of enhanced SWOT analysis in the future-oriented public management of technology
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Magruk, Ł Nazarko, A Skorek
Procedia engineering 182, 482-490, 2017
922017
Building technology trust in ICT application at a University
J Ejdys
International Journal of Emerging Markets, 980-997, 2018
882018
Entrepreneurial Orientation vs. Innovativeness of Small and Medium Size Enterprises
J Ejdys
Journal of Engineering, Project, and Production Management 6 (1), 13-24, 2016
722016
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji
J Ejdys, M Sznajder, M Stankiewicz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
682010
Foresight in higher education institutions: evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 77-89, 2019
642019
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, red. nauk. J. Nazarko, Z. Kędzior
G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, J Nazarko, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
63*2010
Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
J Ejdys, A Lulewicz, J Obolewicz
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008
552008
Future oriented strategy for SMEs
J Ejdys
Procedia-Social and Behavioral Sciences 156, 8-12, 2014
542014
Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy
J Ejdys
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
542011
Trust in courier services and its antecedents as a determinant of perceived service quality and future intention to use courier service
J Ejdys, A Gulc
Sustainability 12 (21), 9088, 2020
532020
Future trends in road pavement technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 11 (2), 160-168, 2016
532016
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
MNiSW, 2012
50*2012
Crucial factors for improving the ISO 14001 environmental management system
J Ejdys, A Matuszak-Flejszman, M Szymanski, L Ustinovichius, ...
Journal of Business Economics and Management 17 (1), 52-73, 2016
492016
European Green Deal–research directions. a systematic literature review
D Szpilko, J Ejdys
Ekonomia i Środowisko, 2022
482022
Sustainable adaptation of new technology—the case of humanoids used for the care of older adults
J Ejdys, K Halicka
Sustainability 10 (10), 3770, 2018
482018
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
482015
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
48*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20