Follow
Anna Gryko-Nikitin
Anna Gryko-Nikitin
Unknown affiliation
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych
A Gryko-Nikitin
Ekonomia i Zarządzanie 2 (4), 39-48, 2010
162010
Nanothermal Management in Nanoelectronics Systems
AW Skorek, SV Ble, A Gryko-Nikitin, J Nazarko
2007 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 1298-1301, 2007
32007
Pomiar postrzegania jakości kształcenia uczelni wyższej na danych porządkowych z wykorzystaniem środowiska R
AM Olszewska, A Gryko-Nikitin
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroławiu. Taksonomia 328, 273-281, 2014
22014
Konfigurator produktu/sprzedaży jako narzędzie wspomagające masową indywidualizację
A Gryko-Nikitin
Ekonomia i Zarządzanie 3 (4), 135-143, 2011
22011
Niektóre osobliwości algorytmów genetycznych na przykładzie zagadnień logistycznych
A Gryko-Nikitin
Ekonomia i Zarządzanie 2 (2), 129-138, 2010
12010
Dobór parametrów w równoległych algorytmach genetycznych dla problemu plecakowego
A Gryko-Nikitin
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 301-310, 2013
2013
Strategia masowej indywidualizacji w zarządzaniu produkcją wspomagana komputerowo
A Gryko-Nikitin
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 209-220, 2011
2011
Genetic Algorithm for Nanoscale Electro-Thermal Optimization
AW Skorek, A Gryko-Nikitin, J Nazarko
International Electronic Packaging Technical Conference and Exhibition 42789 …, 2007
2007
Drzewa decyzyjne jako eksploracyjne narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji
A Gryko-Nikitin
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, 77-86, 2004
2004
Pomiar jakości kształcenia uczelni wyższej na danych porządkowych z wykorzystaniem środowiska R
AM Olszewska, A Gryko-Nikitin
OBLICZENIA RÓWNOLEGŁE W ZAGADNIENIACH POLA TEMPERATURY W NANOUKŁADACH ELEKTRONICZNYCH
A GRYKO-NIKITIN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11