Anssi Joutsiniemi
Anssi Joutsiniemi
Tutkimusjohtaja / Associate professor, Tampere University of Technology
Verified email at tut.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Becoming metapolis-a configurational approach
A Joutsiniemi
Tampereen teknillinen yliopisto, 2010
462010
Experience of a preventive experiment: spatial social mixing in post-world war ii housing estates in Helsinki, Finland
M Vaattovaara, A Joutsiniemi, M Kortteinen, M Stjernberg, T Kemppainen
Housing Estates in Europe, 215-240, 2018
112018
Generic accessibility challenges axial maps: case Helsinki
A Joutsiniemi
In: van Nes, A.(ed). 5th International Space Syntax Symposium, Delft …, 2005
92005
Accessibility instrument survey
A Hull, E Papa, C Silva, A Joutsiniemi
Cost Action TU1002, 2012
82012
Accessibility in Helsinki metropolitan region
A Joutsiniemi
AESOP conference at Volos, 2002
82002
Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma
Y Haila, A Joutsiniemi, M Kervinen, S Lodenius
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunniteluosaston selvityksiä, 2010
72010
Ei-kenenkään Helsinki, raportti esikaupungista 2005
A Joutsiniemi
Tampereen teknillinen yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun laitos, 2006
72006
Participatory design when renovating premises–process and methods
V Ruohomäki, M Lahtinen, A Joutsiniemi
Electronic Proceedings of the NES2013 Conference: Ergonomics for Equality …, 2013
62013
Discussion on accessibility instruments
A Hull, E Papa, C Silva, A Joutsiniemi
Accessibility Instruments for Planning Practice, 217, 2012
62012
Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen–Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke)
T Jama, P Lehtovuori, J Rajaniemi, M Siikonen, J Mäntynen, A Rantanen, ...
Ympäristöministeriö, 2018
52018
Muutoksen epistemologia ja resilientit tilalliset strategiat: Maankäytön ja suunnittelun mukautumis-ja muuntautumiskykyä tarkastelemassa
A Rantanen, A Joutsiniemi
Terra 128 (4), 203-213, 2016
52016
Monitasoinen verkostokaupunkimalli
A Joutsiniemi, S Syrman
Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja …, 2012
52012
Kaupunkien suunnittelusta itseorganisoitumiseen
A Joutsiniemi
In: Heikkinen, T., Mattila, H.(toim.); Minne menet kaupunki …, 2009
52009
Map Info Native Table Format [M]
J Anssi, E Robert
New York: Map Info Corporation, 1-12, 2000
52000
Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa
R Mäntysalo, A Joutsiniemi, S Nenonen, S Syrman
Aalto University, 2012
42012
Simulaatio kaupungin kompleksisen kehityksen hallinnassa
J Partanen, A Joutsiniemi
Yhdyskuntasuunnittelu 45 (2), 44-63, 2007
42007
Comparison of logical binary step based and metric properties in flow network: Case Helsinki
A Joutsiniemi
Proceedings, 4th International Space Syntax Symposium, London June, 2003
42003
Housing Estates in Europe
R Andersson, P Bogacheva, G Bolt, Å Bråmå, L Chelcea, R Costa, ...
Springer Nature Switzerland AG, 2018
32018
Complex patterns of self-organized neighbourhoods
J Partanen, A Joutsiniemi
Spatial Planning in a Complex Unpredictable World of Change: Towards a …, 2016
32016
Peukuttelevaa osallistumista ja ilon kautta suunnittelua
A Joutsiniemi
Yhdyskuntasuunnittelu 52 (1), 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20