Follow
Henryk Wnorowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko, H Wnorowski, J Ejdys, A Kononiuk, A Olszewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
202011
Małe i średnie przedsiębiorstwa - ich rola w gospodarce oraz czynniki rozwoju
H Wnorowski
Praktyczne problemy przedsiębiorczości / pod red. Henryka Wnorowskiego …, 2000
17*2000
Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej
HJ Wnorowski
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2011
152011
Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku życia
C Sadowska-Snarska, M Juchnicka, M Klimczuk-Kochańska, ...
92011
Międzynarodowe uwarunkowania procesów rozwojowych regionów,[w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, red
H Wnorowski
C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku …, 2002
92002
Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej
J Grabowiecki, H Wnorowski
Optimum 4, 195-197, 2000
9*2000
Wpływ podatków na wzrost gospodarczy i konkurencyjność w ujęciu instytucjonalnym
H Wnorowski
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 239 (4), 47-65, 2010
62010
Excise tax revenue on spirits in Poland. An attempt for Laffer Curve theory verification
H Wnorowski
Optimum. Studia Ekonomiczne 5, 67-76, 2012
52012
Diversification of development levels and its causes in the modern world economy
H Wnorowski
Optimum. Studia Ekonomiczne 3, 136-144, 2008
52008
Praktyczne problemy przedsiębiorczości
H Wnorowski, A Letkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000
52000
Przedsiębiorczość jako element ładu gospodarczego
H Wnorowski
Ład gospodarczy a współczesna ekonomia / red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska …, 2014
4*2014
Podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych w Polsce : testowanie krzywej Laffera
H Wnorowski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
42010
Polityka akcyzowa a rozwój przemysłu spirytusowego w Polsce w latach 90-tych
H Wnorowski
Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku, 2002
42002
Gospodarka rolno-żywnościowa Podlasia wobec wyzwań przyszłości
H Podedworny, H Wnorowski
Wydawn. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2001
42001
Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją - Obwód Kaliningradzki : uwarunkowania i perspektywy rozwoju : materiały konferencyjne
W Bieńkowski, J Grabowiecki, H Wnorowski
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000
42000
Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją - Obwód Kaliningradzki : uwarunkowania i perspektywy rozwoju : materiały konferencyjne
W Bieńkowsk, J Grabowiecki, H Wnorowski
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000
42000
Coronaeconomy the beginning of new normality?–in search of a new conceptual order
HJ Wnorowski, N Niklińska
Optimum. Economic Studies, 3-15, 2020
32020
Likwidacja kwot produkcyjnych i jej wpływ na ceny cukru w Polsce
H Wnorowski
Nauki Ekonomiczne, 2018
32018
Przejęcia i fuzje jako formuła ekspansji korporacji
H Wnorowski
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału …, 2015
32015
Podatkowa przestępczość transgraniczna w Polsce i próba szacowania jej skali
H Wnorowski, D Ćwikowski
Optimum. Studia Ekonomiczne 3, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20